Herning
Oasekirke

Om menigheden

Herning Oasekirke

Herning Oasekirke er oprettet ved en generalforsamling den 12. oktober 2016. Menigheden fortsætter Midtjyllands Valgmenigheds vision, mål og dna med de samme vedtægter dog nu som frimenighed.

Kontaktinfo

Formand for menigheden er Mette Eklund som kan kontaktes på mail: eklund@fiberpost.dk og præsten er Arne Lund Sørensen, som kontaktes på mobilnr. 60130500 eller mail: arnels1959@gmail.com

Menighedens ledelse

  • Mette Eklund (Formand)
  • Ole Holm (Næstformand)
  • Vibeke Kofoed
  • Bentha Kristensen
  • Henry Timm Andersen

Menighedens kasserer

  • Else Andersen

“For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”

Matthæusevangeliet 18:20