Herning
Oasekirke

Om menigheden

Herning Oasekirke

Herning Oasekirke er oprettet ved en generalforsamling den 12. oktober 2016. Menigheden fortsætter Midtjyllands Valgmenigheds vision, mål og dna med de samme vedtægter dog nu som frimenighed.

Kontaktinfo

Formand for menigheden er Henry Timm Andersen som kan kontaktes på mail: timm.henry@gmail.com eller mobil: 60899159

Menighedens ledelse

Henry Timm Andersen (Formand)
Mette Eklund (Næstformand)
Ole Holm
Gitte Christensen
Berith Ostersen (Kasserer)

“For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”

Matthæusevangeliet 18:20